קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 4 שבועות
קורס קרמיקהפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport9 שנים 38 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 36 שבועות
ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 17 שבועות
מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 4 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 8 שבועות
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #