קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 26 שבועות
קורס קרמיקהפתוחnormalfeature12 שנים 26 שבועות
שת"פ חוש"ןפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
מספרהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport10 שנים 8 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועות
ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועות
ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 39 שבועות
מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 36 שבועות
מעוכב עד ספטמבר: להזמין את אהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 26 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה12 שנים 5 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature11 שנים 33 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 30 שבועות
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #