קריאות עבור תחזוקת אתר

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שיפוצים באתר הביתפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
שדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה13 שנים 29 שבועותברוך אורן
לסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport13 שנים 9 שבועות
מעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
שיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature14 שנים 46 שבועות
מערכת מקורות ושימושיםפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועותברוך אורן
עדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport14 שנים 41 שבועות
שדרוג העיצוב של מעטפת הדיוופתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
הוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
עיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 27 שבועות
תוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature14 שנים 38 שבועות
פלט בטפסים החדשים של החזר כפתוחnormalbug11 שנים 25 שבועות
assigned to meפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
חיבור המקל לאתר הראשיפתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועות
תזכורות קופצותפתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועותברוך אורן
WEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug10 שנים 17 שבועותברוך אורן
דחיפויות 1-5 באתרפתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועותברוך אורן
ארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature8 שנים 29 שבועותברוך אורן
צבעים לקריאותפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
תפריטים רשוםפתוחnormalbug14 שנים 10 שבועות
שלב תוכן #