קריאות עבור תחזוקת אתר

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
עיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 27 שבועות
תוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature14 שנים 38 שבועות
פלט בטפסים החדשים של החזר כפתוחnormalbug11 שנים 25 שבועות
שלב תוכן #