קריאות עבור תחזוקת אתר

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
עדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport14 שנים 34 שבועות
הוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
שיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature14 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #