נוהל חבר ועד / חבר ועדת ביקורת חדש

1. לעיין בתקנון המצוי, ולשלוח אישור למזכיר הועד שקראתם ואתם מסכימים לתקנון: http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p182k1_001.htm#Seif66
לעיין בהוראות ניהול תקין בעמותות: http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/D234E389-C6E9-4F92-887B-F0C4A79AC...
2. למלא פרטים במק"ל http://www.6tz.org.il/civicrm
3. לעיין במידע לחבר ועד
כץ אופיר-חוק העמותות
ספר פעילויות העמותה
תוכניות אסטרטגיות בשנתיים האחרונות
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בעמותה http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=234 וגם http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ofir_katz_bdozivhaft.pdf
4. לתייק בתיק חברי ועד - צילום ת.ז.
5. למלא שאלון - הכר את בעל התפקיד: שם פרטי, שם משפחה,מס' ת.ז., כתובת מגורים (רחוב,בית,כניסה,דירה,עיר,מיקוד, כתובת למשלוח דואר (כנ"ל)), מקום עבודה, תפקיד במקום עבודה,דוא"ל.
6. פתיחת הרשאות באתר ובאינטרא-נט.
7. טופס הפניית מתנדב (ביטוח לאומי למתנדבים)
8. טופס הצהרת סודיות
9. טופס מדיניות קשר עם גופי תקשורת

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט