שמירת סודיות ואבטחת מידע בשישה צבעים

א. סיווג מידע
המידע בשישה צבעים יסווג לפי הסיווגים הבאים:
א. בלתי מסווג - מידע שאינו מכיל פרטים אישיים של אדם או מידע רגיש כלשהו. הסמכות לקבוע סודיות זו למידע שמורה למנכ"ל העמותה ולחברי הועד.
ב. סודי-מסחרי. מידע הקשור לשיתופי פעולה של שישה צבעים עם גורמים מסחריים או ממשלתיים למחצה. אין לפרסם מידע זה באתר.
ג. סודי- אישי. מידע המיכל פרטים אישיים של פעילים, משתתפים בפעילויות או מרואיינים. נתוני ופרטי שכר. דו"חות הנהלת חשבונות ברמת החשבונית. דיסקטים של הנהלת חשבונות. סיסמאות למחשב, לבנק.

יובהר כי:
מידע הקשור לסטטוס התקדמות מטלות, יהיה בלמ"ס כל עוד לא הוגדר אחרת.
אין להעלות לאתר מידע או קבצים שמכילים מידע ובו טלפונים אישיים של משתתפים.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט