נוהל משכורות

נוהל זה הינו תוספת והרחבה של נהלי הכספים של העמותה בנושאי שכר.

1. לא יתקבלו לעבודה בעמותה עובדים/ות ללא חשבון בנק. תשלום משכורות יבוצע אך ורק לחשבון בנק או כקיזוז מול התחייבות של העובד/ת לעמותה (חו"ז).

2. עובדיםות חדשיםות בעמותה יקבל הודעה על תנאי העסקתם לפני שיחלו בשעת עבודתם הראשונה.

2. רישום שעות העבודה של עובדים בעמותה יבוצע לפי דיווח שעות עבודה - http://www.6tzvaim.com/node/2006

3. ביום האחרון בחודש, ישלח גזבר העמותה תזכורת בכתב באמצעות דוא"ל לכל העובדיםות בשכר בעמותה - לוודא כי שעות העבודה שלהםן דווחו כראוי.

4. ביום הראשון לכל חודש, יערוך מנכ"ל העמותה ובהעדרו יו"ר העמותה, מעקב אחר שעות העבודה שדווחו ע"י כל אחד/ת מהעובדות/ים בעמותה, וישלח את מסקנותיו בכתב באמצעות דוא"ל לגזבר העמותה.

5. עד ה-9 בחודש, מחלקת הגזברות תפיק תלושי שכר לעבודות/ים בעמותה ותעביר להם את התשלום עבור עבודתםן באמצעות צ'ק או העברה בנקאית.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט