עובדות ומתנדבים ליום האירוע

Project:יום ספורט 2013
רכיביום האירוע
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

משמרת יום חמישי: הקמות בשטח ושילוט (5 איש)
מתנדב להקמה של הבמה
4 מתנדבים עם אופניים לשילוט

משמרת ראשונה: חלוקת ערכות וריצה (19 איש+3עובדות)
הגעה בשעה 06:00:
חופית-מפיקה
מתנדב לסיבוב אופניים בשעה 6:30 לבדיקה שכל השילוט-מרוץ במקום שלו.
2 מתנדבים להקמה של ההגברה והחשמל בשעה 6:30 עד 7:30
שלושה מתנדבים לחלוקת ערכות ריצה
מתנדב לעמדת מכירה/הרשמה
מתנדב לריכוז המרוצים/קשר מול מדידות הזמנים - רצוי אחד לכל הזנקה

הגעה בשעה 07:30
מוניקה-מנהלת במה
שבי-צילום בוידאו
ברי-צילום סטילס
שישה מתנדבים לפיקוח והפרדה בגשרים
2 מתנדבים לעמדת מים באיזור החיבור בין המרוצים.
קריין/ית לטקס חלוקת הפרסים לזוכים

משמרת שניה: טורנירים (3 עובדות 6 מתנדבים משובצים)
הגעה בשעה 09:30
חופית-מפיקה
מוניקה-מנהלת במה
שבי-צילום בוידאו
ברי-צילום סטילס
??? כדורגל
מתנדב לעמדת מכירה/הרשמה
הגעה בשעה 10:30
ליאב-כדורסל
עופר ורובי-כדורעף
הגעה בשעה 11:30
אביב-טניס שולחן
ליאב-כדורסל

משמרת שלישית: אופניים, חלוקת פרסים וקיפול. (8 מתנדבים 3 עובדות)
חופית-מפיקה
מוניקה-מנהלת במה
שבי-צילום בוידאו
ברי-צילום סטילס
מתנדב לעמדת מכירה/הרשמה
הגעה בשעה 15:00
4 מתנדבים עם אופניים להורדת השלטים
2 מתנדבים לשעה לפירוק הגברה ובמה

עדכונים

#1 נשלח על ידי חופית ביום א', 22/12/2013 - 19:07
מצב:פתוח» טופל
#2 נשלח על ידי חופית ביום ג', 31/12/2013 - 16:19
מצב:טופל» פתוח
#3 נשלח על ידי חופית ביום ג', 31/12/2013 - 16:20
מצב:פתוח» טופל
#4 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 06/01/2014 - 21:26
מצב:טופל» סגור