8/5/2012 ישיבת ועדת ביקורת לסיכום שנת 2011

נוכחים: ניצן אביב, ברוך אורן, צ'ארלס ארתור ג'יימס

אנו חברי ועדת הביקורת בדקנו את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתאם לתפקידים המפורטים בסעיף 30 לחוק העמותות, התש"ם 1980

קראנו את הדין והחשבון הכספי לשנת 2011 ולהלן הערותינו: הדוח נראה לנו מלא וממצה.

מתוך כך אנו ממליצים לאסיפה הכללית לאשר את הדין וחשבון הכספי.

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט