2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס

משתתפים:
שרה ארן – חברת ועדת ביקורת
ניצן אביב – חבר ועדת ביקורת
ברוך אורן – חבר ועד מנהל

1. החלטה לסיים את כהונתה בועדת הביקורת של שרה ארן, ת.ז. ****
בעד: 2 נגד: 0 נמנע: 0
ההחלטה התקבלה.

2. החלטה למנות לחבר בועדת ביקורת את צ'ארלס ארתור ג'יימס, ת.ז. ****
בעד: 2 נגד: 0 נמנע: 0
ההחלטה התקבלה.

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט