2013-08-16 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2012

נוכחים: ניצן אביב - ועדת ביקורת; ברוך אורן, בן ציון סליוז - ועד העמותה

על סדר היום:
1. ברוך ובן ציון הציגו את הדוחות לסיכום שנת 2012.
2. ניתן מרחב לשאלות והבהרות בנושא הדו"חות.
3. ניצן החליט לקבל את הדוחות בשם ועדת ביקורת ולהמליץ לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות.

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט