הקמת קבוצת רחובות

Project:קבוצת נשים ברחובות
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

1.לנסות למצוא מיקום למפגשים (בעדיפות לתרומה)- פניה למתנ"סים, לנשים פרטיות בעלות סטודיו, עייריה- מחלקת תרבות, גני ילדים פרטיים... (אולי יעלו עוד רעיונות בהמשך).
2.לקרוא את הספר ולהתחיל ללמוד את מה שהמנחה ביקשה ממני.
3.להיפגש עם דינה (המלווה) להכרות.
4.להיפגש עם דינה להגדרה ובניית מטרות לקבוצה.
5.לפרסם הודעת חיפוש מנחה
6.למצוא מנחה נוספת.
7.להתחיל לפרסם את הקבוצה.