סגירת 2011

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:סגור
תיאור

A. דוח כספי שנתי:
א. התאמת קופה קטנה.
ב. התאמת קופת פיצ'.
ג. יצירת קופות שיריון לפרויקטים (כסף צבוע)
ד. אישורי יתרות בנקים+התאמות בנק
ה. אישור יתרות+קבלות ישראל תורמת
ו. טופס 856 - דיווח על תשלומים לספקים
ז. טופס 1254 מול כל בעלי ההחזרים
ח. נסיעות ברכב חלוקה לפרויקטים, החזרי הוצאות נסיעה וכו'.
ט. עלוית חשמל, טלפוניה בעמותה.
י. דוח רווח והפסד לפי פרויקטים
יא. דוח חמשת מקבלי השכר
יב. דוח שעות התנדבות לפי פרויקט, שעות התנדבות קבועות, שעות התנדבות ללא חברי ועד

B. הכנות לאסיפה כללית
אישור רו"ח על הדוח הכספי
דוח מילולי
דוח ועדת ביקורת
זימון אסיפה כללית
העברת החומרים לרשם העמותות ומס הכנסה
פרסום החומרים באתר העמותה

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 09/04/2012 - 00:40

A. דוח כספי שנתי:
ה. אישור יתרות WALLAPAY - ברוך
ז. טופס 1254 מול כל בעלי ההחזרים - בנצ'
ח. נסיעות ברכב חלוקה לפרויקטים, החזרי הוצאות נסיעה וכו'. - בנצ' ומייקי.
ט. עלוית חשמל (חסר מקל), טלפוניה בעמותה (חסר נוב' דצ'). - ברוך מקל
י. דוח רווח והפסד לפי פרויקטים - בנצ'
יא. דוח חמשת מקבלי השכר - בנצ'
יב. דוח שעות התנדבות לפי פרויקט, שעות התנדבות קבועות, שעות התנדבות ללא חברי ועד - ברוך מקל

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 16/03/2013 - 23:40
מצב:פתוח» טופל
#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ש', 16/03/2013 - 23:40
מצב:טופל» סגור