נוהל הוצאות גבוליות: בין פרטי לציבורי - בפחות מ-1000 מילים

מזון וכיבוד
רכישת מזון וכיבוד, בין אם במרכול ובין אם במסעדה - נראית כרכישה פרטית. כדי לחזק טיעון שמדובר ברכישה למטרות ציבוריות, עומדות לרשותינו 2 אופציות:

* התייחסות לרכישה כרכישת מלאי - כמו למשל כיבוד לטיולים או לפיצ', בהם המשתתפותים משלמותים עלות סמלית עבור המזון. במקרה זה עלינו להציג חשבוניות מכירה, המוכיחות שמשתתפי הפעילות שלנו רכשו מאיתנו מזון, כדי לחזק טענת רכישה למלאי.
* אפשרות שניה: התייחסות לרכישת המזון כרכישת כיבוד לפעילות התנדבותית. כאן שוב מתפצלים לשני מקרים:
(1) כאשר הכיבוד נרכש ע"י העמותה: במקרה זה המדינה תכיר רק ב-80% מסכום הכיבוד כהוצאה ציבורית, וב-20% תבקש המדינה שלא להכיר כהוצאה ציבורית, כלומר, לקנוס את העמותה ב20% מס הוצאות עודפות.
(2) כאשר הכיבוד נרכש ע"י מתנדב/ת: כאן המדינה מוכנה להכיר ב-100% מההוצאה כהוצאה ציבורית, בסכום של עד 30 ש"ח למשתתףת בפעילות. כל שקל מעל 30 ש"ח למשתתףת נחשב מייד להוצאה עודפת, וייקנס ב-90% מס. כדי להוכיח את כמות המשתתפותים בפעילות, יש להציג רישום נוכחות המתאים לתקנות מס הכנסה (בשישה צבעים באמצעות טופס רישום נוכחות בפעילות); בנוסף, יש למלא טופס החזר הוצאות כיבוד למתנדב וכמובן, להתמודד עם נהלי מס הכנסה להחזרי הוצאות - ראי/ה למטה.

טלפוניה
הוצאות טלפון נחשבות להוצאות אישיות, משום שחלק גדול מהערך בטלפון הוא היותו צמוד לאדם מסויים. לפיכך מס הכנסה מתיר החזר של עד 100 ש"ח למתנדב לחודש עבור הוצאות טלפון מהמכשיר האישי.
פתרון טוב לבעיה זו הוא התקנת קוים נייחים במקום ההתנדבות, אז הוצאות הטלפון משולמות ישירות ע"י העמותה.
"מכשיר חום" - במידה ובמקום ההתנדבות קיים מכשיר סלולארי, אך מכשיר זה אינו צמוד למתנדב מסויים אלא נשאר במקום ההתנדבות בשעות הלילה - ייתכן ואפשר לקבל טענה כאילו מכשיר סלולארי זה, דינו כדין מכשיר נייח.

הוצאות נסיעה והוצאות רכב
באופן עקרוני הנסיעה ברכב פרטי לפעילות, והן נסיעה בתחבורה ציבורית, נחשבות כרכישה שחלק מהותי ממנה היננו פרטי. לכן מס הכנסה מתיר החזרי הוצאות בסכום של לכל היותר 600 ש"ח לחודש, שהם בערך 25 ש"ח ליום עבודה. סכום זה דומה לסכום המירבי המוכר לעובדים שכירים כהוצאות נסיעה.
כל שקל מעל סכום זה נחשב להוצאה פרטית, והמדינה דורשת עליו מס של 55%*90% בגין הוצאה עודפת.

נסיעות בתחבורה ציבורית או באמצעות השכרת רכב הינן יחסית "פשוטות", משום שקל לראות שהן מיועדות למטרה ספציפית. לעומתן, נסיעה ברכב פרטי מציגה בעיה של מעקב והפרדה בין נסיעות פרטיות וציבוריות. הנושא זכה לתקינה ופסיקה נרחבת. מבלי להכנס לעומק הפסיקה (ובכל זאת רק נזכיר את "על-רד הנדסת מעליות נ' פקיד שומה"), הפסיקה בנושא דורשת מערכת רישום נסיעות ממוחשבת, או לכל הפחות, ספר רכב. בנוסף, נדרש להפעיל איש ביקורת, שיבחן שאכן הרישום בספר הרכב תקין, ושאכן מבוצעת הפרדה ברישום נסיעות פרטיות וציבוריות.

הוצאות לינה באכסניות ובבתי מלון
הוצאות כאלו אינן מוכרות כלל כהוצאה ציבורית, זולת אם המתארח שילם לארגון עבור השהות, שאז אפשר לראות ברכישה "מלאי".

החזר הוצאות למתנדב/ת
העברת כספים מהעמותה למתנדב עשויה להראות כחלוקת נכסים שלא למטרות ציבוריות. לכן יש להקפיד על שני כללים פשוטים:
א. החזרים ילוו תמיד באסמכתאות להוצאה (חשבוניות רכישה).
ב. דרישות מס הכנסה: צילום ת.ז. של המתנדב, והצהרה שנתית חתומה של המתנדב שלא היו לו טובות הנאה מהרכישות תמורתן מוענק ההחזר (ט' 1254/1255).
לכן בשישה צבעים בכל שנה נבקש לצלם ת.ז. ולחתום על טפסי מס הכנסה לגבי החזר הוצאות למתנדב.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט