פלט בטפסים החדשים של החזר כיבוד

Project:תחזוקת אתר
רכיבDocumentation
Category:bug
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

ברוך צריך לתכנת את כך שהתופס יוציא פלט עם מספר עבור הטופס החדש להחזר כיבוד.
על הדרך אפשר לעשות גם בטופס של רכב...