אישור מוסד ציבורי סעיף 46

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:ברוך אורן
Status:סגור
תיאור

יש להשיג אישור מנהל תקין זמני ובאמצעותו לבקש אישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה.
במצב מעוכב עד לסיום הטיפול בפתיחת חשבון בנק בבנק הדואר.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 18/10/2007 - 10:29

הגיע בדואר מבנצ':

הכרה כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה :
1. בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245), בצירוף כתב התחייבות.
2. תקנון ותעודת רישום ברשם העמותות.
3. רשימת המייסדים.
4. דוח הכנסות והוצאות משוער לשנה השוטפת.
5. תעודת רישום כמלכ"ר במע"מ.
6. פרטים על פעילות המוסד.
7. אישור על ניהול תקין מרשם העמותות.

אישור על ניהול תקין :
1. פרוטוקול אסיפה כללית על בחירת ועד, ועדת ביקורת ומינוי מורשה חתימה – מקור או נאמן למקור.
2. הצהרה (מסמך מקורי) של 2 חברי ועד בפני עו"ד על כך שהעמותה לא הוקמה עקב:
* הליכי מחיקה של עמותה אחרת.
* אי מתן אישור על ניהול תקין לעמותה אחרת.
* אי סדרים ניהוליים וכספיים בעמותה אחרת.
3. נתונים משוערים על הכנסות והוצאות בשנה השוטפת ובשנה שאחריה.

#2 נשלח על ידי שרון אדרי ביום ב', 29/10/2007 - 12:48

הגיע חומר בדואר.
הועבר לבן למילוי.
יש לצרף מסמכים נלווים ולשלוח.

#3 נשלח על ידי סטקמה ביום ה', 15/11/2007 - 18:44

להתקשר ביום ראשון בבוקר לרואה החשבון אריאל (הטלפםון אצל שרון) להסביר שזה נורא דחוף לבדוק האם חסרים לןו מסמכים במידה וכן לקחת פקס ולהכין מידית ולשלוח

#4 נשלח על ידי סטקמה ביום א', 18/11/2007 - 12:51

לצלצל ביום חמישי למנהל תקין

#5 נשלח על ידי slioz ביום ב', 03/12/2007 - 14:18
Priority:normal» critical
מצב:הטיפול מעוכב» כפול לקריאה אחרת

להתקשר לרו"ח - לבדוק מה הסטטוס של ניהול תקין

#6 נשלח על ידי סטקמה ביום ג', 18/12/2007 - 10:26
מצב:כפול לקריאה אחרת» פתוח

יש חדשות! נשלח אלינו מכתב ב-16 לחודש עם רשימת מסמכים חסרים להשלמה. רחלי מרשם העמותות שולחת אלינו גם בפקס את הרשימה (לפקס 153)
ברגע שיגיע הפקס יש לציין כאן מה בדיוק המסמכים החסרים.

#7 נשלח על ידי סטקמה ביום ג', 18/12/2007 - 12:51

הפקס שהגיע מרשם העמותות.
1. תצהיר על נסיבות הקמת העמותה - נוסח קיים, יש להחתים 2 חברי ועד
2. פרוטוקול אישור פתיחת חשבון בנק - קיים, ישיבת ועד אוק'
3. פרוטוקול מינוי חברי ועדת ביקורת - קיים, ישיבת ועד נוב'
4. תצהיר על אי שינוי ועד מייסד - להכין נוסח, יש להחתים 2 חברי ועד
5. תצהיר על גובה התקציב ואי צורך ברו"ח - להכין נוסח, יש להחתים 2 חברי ועד
6. פרוטוקול מורשי חתימה - קיים, השאלה האם מספיק "עדכני" נניח שכן.
7. נספח: תקציב לשנת 2008.
8. להכין "מכתב מלווה" ותוכן עניינים.

יעד: לסיים עוד היום עד שעה 15:00.

#8 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 18/12/2007 - 16:22

מכתב התשובה הכולל כ-30 עמודים מוכן לחתימה ומשלוח.
לפי הנחייתו של בנצ', מספיק לשלוח את זה בפקס ולציין כי אנו שולחים עותק גם בדואר רשום. לכן נמתין עד הערב, ובערב נשלח את זה בפקס לאחר חתימה.

יופי! כל הכבוד! אנו מתקדמים.

#9 נשלח על ידי סטקמה ביום א', 23/12/2007 - 14:39

הוגשו המסמכים , שיר החרוצה כבר צלצלה לבדוק האם התקדם משו והיא קיבלה תשובה שזה יקח חודש פחות או יותר מה שאומר שעוד שבועיים מהיום כדאי לצלצל לבדוק.

#10 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 24/12/2007 - 16:09

נא להוסיף תזכורת (הכוללת את מספר הקריאה הזו) בת.ת. לתאריך 7 לינואר, ולהעביר למצב הטיפול מעוכב.

#11 נשלח על ידי סטקמה ביום ב', 24/12/2007 - 16:44
מצב:פתוח» הטיפול מעוכב
#12 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 07/01/2008 - 13:11
מצב:הטיפול מעוכב» פתיחה מחדש

החלה הכנת המסמכים הרלוונטית לקראת ההגשה למס הכנסה.
בנצ' - אמרת שיש צורך במסמך תיאור של הפרויקטים, האם המסמך כפי שהגשנו אותו לעריית תל אביב ולרשם העמותות מספק? אם לא, האם תוכל להבהיר מה דרוש עוד, ובמידת האפשר, לצרף דוגמא.

שיר - יש דף פתיחה בקלסר, שנכתב לעמותה אחרת, נא להתאים לשישה צבעים ולשמור עותק בתקייה במחשב בשם "סעיף 46" תחת תקיית המשרד.

#13 נשלח על ידי slioz ביום ב', 07/01/2008 - 13:31

המסמכים עם תאור הפעילות שהגשנו לעת"א לא מספיקים , כמו שהדגשתי בפעמים קודמות, ויש "לפתח" אותם יותר .
לפחות עמוד-עמוד וחצי לכל פעילות (פונט DAVID 12).
לכל פרוייקט להקדיש עמוד או 2 בנפרד. בסוף כל תאור שכזה להוסיף חומר פרסומי ושיווקי.

#14 נשלח על ידי סטקמה ביום ב', 07/01/2008 - 17:13

זה לא כל כך נשמע הגיוני אני מנסה לפשט את המסמך ככל האפשר וזה כבר נשמע כמו זיוני שכל.

#15 נשלח על ידי slioz ביום ב', 07/01/2008 - 17:50

יפה, הבנת את הכוונה.
זה מה שזה אמור להיות

הישר כח

#16 נשלח על ידי סטקמה ביום ד', 09/01/2008 - 14:59

הכנתי את הטופס.. הוא פחות או יותר מוכן .. אני חושבת שצריך עוד לפתח את העמוד על קבוצת המתחילים ובכלל אם למישהו יש דברים להוסיף זה יהיה נחמד מאוד.
אני מצרפת את הקובץ לקריאה.. מצפה לביקורת ותוספות .. (בנצ' ? ברוך ? מיכלי?. ועוד ..)

#17 נשלח על ידי slioz ביום ג', 15/01/2008 - 12:45
רכיב:Code» Documentation

לטקסט של החוברת המהממת יש להוסיף כ-4 פסקאות לכל פרוייקט שיתארו:
א. חזון הפרוייקט
ב. איך הפרוייקט עונה על המטרות של שישצ
ג. מה הביא אותנו לפתוח את פרוייקט X
ד. איך אנו רואים את הפרוייקט בראייה מרחבית ובעתיד (תוצאה סופית)

כמו כן יש לצרף:
פרסומים
מכתבי המלצה וחוויות של המשתתפים
קטעי עתונות

לפרוייקטים מסויימים להוסיף:
פסקה על המרצים

#18 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 28/01/2008 - 15:31
באחריות:» ברוך אורן

בטיפולי.

#19 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 28/01/2008 - 17:58

להכין פרוטוקולים ולשלוח בדואר רשום!!! דחוף בהול!!! בטיפול ברוך

#20 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 31/01/2008 - 13:40

נשלח היום בבוקר ע"י שיר.
שיר - לתייק את אישור המכתב הרשום בקלסר מנהל תקין, ואת החשבונית בשקית קופה קטנה.
אחרי כן אפשר להעביר למצב מעוכב, עד שנדע על דברים חדשים מהרשם.

#21 נשלח על ידי סטקמה ביום ה', 31/01/2008 - 13:48
מצב:פתיחה מחדש» הטיפול מעוכב
#22 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 24/03/2008 - 10:27

התקבל דיווח מהרשם כי התקבל אישור עקרוני. כעת ממתינים לקבלת האישור בכתב.
במקביל - חזרה לעבודה על חוברת המנהל התקין.

#23 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 03/04/2008 - 09:08
מצב:הטיפול מעוכב» פתוח

התקבל אישור בכתב מהרשם.
כרגע יש לעבוד במלא המרץ על החוברת.
יעד להכנת טיוטא לחוברת שישץ: 4/4 להפצה בין היועצים (גרסת PDF באיכות 200DPI שחור לבן)
יעד לטיוטא סופית: 15/4
יעד להגשת בקשה לסעיף 46: 17/4

#24 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 03/08/2008 - 21:42

המצב: נכתבה חוברת תיאור הפעילויות והיא עברה 4 הגהות.
ממתינה להוצל"א.

מכאן והלאה התהליך באחריות בנצ'. ואלו הפרטים שחסרים:
1. ש להשלים את הנתונים הבאים: מס' ת.ז.+ כתובת + מקום עבודה + תפקיד במקום העבודה של: יניב , רוני ומיכל
2. לקבוע פגישה עם יניב העו"ד לגבי חתימה כל כתב התחייבות. עדיף בישיבת הועד הקרובה (28/08/2008).
3. לבדוק מול מס הכנסה האם חייבים רו"ח למרות שהמחזור שלנו קטן. לפי סעיף 1.12 בדרישות הכלליות (עמ' 8) בנוהל שפרסם מס הכנסה

#25 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 04/08/2008 - 13:57

1. נשלח מכתב בקשה לפרטים לרוני, יניב ומיכל
2. לגבי יניב- - אין צורך בהמתנה לישיבת הועד. יבוצע ברגע שהמסמכים יהיו מוכנים לחתימה.
3. מס הכנסה - ממתין להם, הם צריכים לחזור אליי.

#26 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 05/08/2008 - 12:32

בנצ' מוסר:
"דברתי עם יהודה ממס הכנסה-מחלקת מוסדות ציבור. כל מוסד ציבורי המבקש הכרה לפי סעיף 46 חייב במינוי רואה חשבון ללא כל קשר לסכום התרומות או ההכנסות שלו"

כלומר, הגיע הזמן לאתר רואה חשבון לעמותה.

ראשית, לבדוק מה הגדרות חוק העמותות לגבי הפעלת רו"ח לעמותה בתשלום, עד מציאת רו"ח בפרו-בונו.
שנית, פעולה לפי הוראות אלו.
אבל את זה נעשה בקריאה נפרדת.

#27 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 23/09/2008 - 14:13
מצב:פתוח» הטיפול מעוכב

כל המסמכים הוכנו ע"י הגזבר החתיך בנצ'.
אני נסעתי במיוחד הבוקר כדי להגיש את הבקשה.
גליה ממוסדות ציבור 02-6559331 צריכה לעדכן אותי היום האם הבקשה הוגשה באופן תקין או שחסרים לנו אישורים או טפסים.
מעביר למצב מעוכב.

#28 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 28/09/2008 - 09:28

דברתי עם גליה ממס הכנסה
הם טרם בדקו את הבקשה

צריך להיות איתה בקשר אחרי החגים
להתקשר אליה ביום ראשון 26/10/2008

לטלפון: 02-6559331

--
________________________________
ב ן - צ י ו ן ס ל י ו ז

חבר ועד מנהל
ש י ש ה צ ב ע י ם(ע"ר)
בונים קהילה גאה בישראל
0 5 4 - 5 9 6 9 6 1 2
________________________________

#29 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 22/10/2008 - 15:35

מצטט את בנצ':
"דברתי עם גליה
יש לנדנד לה מחר החל משעה 10
היא תעבור על הבקשה בריפריף
ובבדיקה טכנית בלבד.

את הישיבה היא תעשה במהלך שבוע הבא
יש להיות איתה בקשר ביום רביעי"

#30 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 23/10/2008 - 11:46

שוב מצטט את בנצ':
שיחה עם גליה מיום 23/10/2008:
יום ראשון - שני היא יושבת עם יהודה
סיכמתי איתה שאם תהיה איזושהי בעיה היא תתקשר אלינו.
הבאתי לה את הטלפון של אלדד וגם את הטלפון של שישצ'

ויהיה צורך בלהנחות את אלדד מה לעשות אם יהיה צורך בלהשלים חלק מהמסמכים ו/או לתת הסברים כלשהם.
בנצ

#31 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 29/10/2008 - 14:27

צריך להתקשר לגליה שוב, הטלפון שלה בדיווח מספר 28. אם לא ברור אז אפשר לעבור על כל הדיווחים כאן ולהבין את התמונה הכללית.

#32 נשלח על ידי אנונימי ביום ג', 04/11/2008 - 13:35
מצב:הטיפול מעוכב» פתוח

דברתי עם גליה
הבקשה נשלחה אלינו בחזרה, יש להכין ולצרף לבקשה את הפרטים הבאים:

1. נספח הוצאות הנהלה וכלליות לגבי 2007 + 2008(ינואר-אוקטובר)
2. לצרף העתק מטופס 2279 (יפוי כח למייצג) חתום ע"י רו"ח -אין צורך במקור, מספיק ההעתק
3. מכתב הסבר לגבי חריגה בהוצאות הנה"כ לגבי 2007 + 2008 חתום ע"י רו"ח
4. מאזן בוחן לגבי 2008

#33 נשלח על ידי slioz ביום א', 23/11/2008 - 15:25

דברתי עם יהודה.
הנושא בטיפול.
יש לבדוק עם המזכירה ביום רביעי.
(היום היא חולה)

לגבי התהליך:
לאחר אישור הבקשה
הבקשה עוברת למפקח שבודק אותה
ואם הוא ממליץ -> עוברים לוועדת הכספים

כל התהליך לוקח בין 6 ל-10 חודשים.

בנצ'

#34 נשלח על ידי slioz ביום ד', 26/11/2008 - 11:20

גברתי עם גליה.

הבקשה תקינה.
צריכה לעבור אישור של יהודה ואז תעבור למפקח

:-)

#35 נשלח על ידי slioz ביום ד', 03/12/2008 - 10:34

הבקשה התקבלה
הועברה לטיפול מפקח
יועבר לטיפולו של צבי מעודה(המפקח)
לוקח מינימום חצי שנה.
פרטים נוספים צריכים להגיע במכתב שנשלח ממוסדות ציבור

#36 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 21/12/2008 - 14:42

בנצ' מדווח:
יש לבדוק בשבוע הבא

דברתי עם צבי.
יש להיות אתו בקשר בשבוע הבא.

#37 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 28/01/2009 - 15:53

בנצ' דיבר עם צבי לפני כשבועיים, וצבי ביקש לפנות שוב, עם דו"ח שנתי + חותמת נתקבל מס-הכנסה של שנת 2008.
כלומר - לפנינו סיום הדו"ח, עבודת רו"ח להכנת מאזן, אישור הדו"ח באסיפה הכללית ולרוץ קדימה להגשתו.
אסיפה הכללית מתוזמנת ל3/3.

יעד: עד ה-10 לפברואר, דוחות מועברים לועדת ביקורת.

#38 נשלח על ידי slioz ביום א', 08/03/2009 - 13:01

דברתי עם צבי מעודה, הנ"ל יבדוק במהלך היום-יומיים הקרובים את הבקשה ומשם נתקדם הלאה.

יש להיות עימו בקשר במהלך השבוע.

השארתי לו את מס' הטלפון והפקס שלי

בנצ'

#39 נשלח על ידי אנונימי ביום ג', 17/03/2009 - 15:35

שוחחתי עם צבי (ג' 17-03-09) , התיק שלנו נמצא אצלו על השולחן והוא יטפל ויהיה איתנו בקשר.

בנצ'

#40 נשלח על ידי אנונימי ביום ד', 13/05/2009 - 14:05

שוחחתי עם צבי, הם עדיין מתעסקים בחידושי אישורי 46, ועוד לא היה להם זמן לטפל בבקשה שלנו.

#41 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 18/05/2009 - 17:36

רק רציתי להגיד שב-3 ליוני זה כבר חצי שנה על השולחן של צבי מעודה, אולי כדאי לשלוח לו פרחים ועוגה לרגל חגיגות יומהולדת חצי שנה לבקשה שלנו. מה דעתכם, הוא יקבל את זה בחוש הומור?

#42 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 14/06/2009 - 16:23

אנא עדכון בנושא?

#43 נשלח על ידי slioz ביום ג', 30/06/2009 - 18:12

יצרתי (בנצ') קשר עם אברהם שוורץ מהיחידה הארצית למוסדות ציבור
(המפקח ממ"ה שמטפל בבקשה שלנו):
ביום 30/06/2009 התקבל פקס במשרדי העמותה בעניין מסמכים חסרים והבהרות כדלקמן:

1. מאזן בוחן ליום 31-06-2009 (בטיפול בנצ')
2. פירוט על הפעילות+דמי שכירות (בטיפול ברוך מול המתנ"ס)
3. עותק מדוח שנתי ונספחיו (בטיפול בנצ' מול הרו"ח)
4. דוגמא לקבלות תרומה ומכירה (בטיפול בנצ'-נמצא בחוברת הבקשה)
5. אישור רו"ח על ניהול ספרים (בטיפול בנצ' מול הרו"ח)
6. רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה (בטיפול בנצ'-נמצא בחוברת הבקשה)
7. פרטים על גיוס התרומות (בטיפול ברוך+נמצא בחוברת הבקשה)
8. פירוט נכסי הנדל"ן (בטיפול ברוך+נמצא בחוברת)
9. אישור ניהול תקין לשנת 2009 (בטיפול בנצ' - יש אישור צריך לשלוח עותק ממנו)

לאחר השלמת כל המסמכים:
1. יש לשלוח את הכל החומר בפקס (פקס מספר 02-6559499)
2. להוציא בדואר רשום+נתקבל

#44 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 06/07/2009 - 14:51

משרד רו"ח מוהיבן לא יוכלו להתייחס לשום דבר לפני ה-15 לחודש, כי יש מע"מ. לכן הטיפול בדברים הבאים מוקפא:
1.א. יתרות פתיחה 2009
3. עותק מדוח שנתי ונספחיו (בטיפול בנצ' מול הרו"ח)
5. אישור רו"ח על ניהול ספרים (בטיפול בנצ' מול הרו"ח)

לפיכך מציע לקדם את הדברים שכן אפשר:
1. מאזן בוחן ליום 31-06-2009 (בטיפול בנצ')
2. פירוט על הפעילות+דמי שכירות (בטיפול ברוך מול המתנ"ס)
4. דוגמא לקבלות תרומה ומכירה (בטיפול בנצ'-נמצא בחוברת הבקשה)
6. רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה (בטיפול בנצ'-נמצא בחוברת הבקשה)
7. פרטים על גיוס התרומות (בטיפול ברוך+נמצא בחוברת הבקשה)
8. פירוט נכסי הנדל"ן (בטיפול ברוך+נמצא בחוברת)
9. אישור ניהול תקין לשנת 2009 (בטיפול בנצ' - יש אישור צריך לשלוח עותק ממנו)

#45 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 15/07/2009 - 00:45

תאריך 1/7/09
לכבוד
מר אברהם שוורץ
המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים
מס הכנסה

שלום רב.
עמותת שישה צבעים מתארחת במרכז העירוני בגן מאיר, תל אביב. לצורך כך תואם יום אחד בשבוע בו העמותה פעילה – יום רביעי. אושר לעמותה שכר דירה של 150 ש"ח לחודש.

השכירות במרכז העירוני לפי חוזה תקני של החברה למוסדות חינוך של עיריית תל אביב.

החוזה טרם נחתם, והשכירות כרגע מתבססת על הסכמה בעל פה בין ועד העמותה לבין מנהל המרכז העירוני.

#46 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 22/07/2009 - 14:13

חסר: חמשת מקבלי השכר
האם אפשר למצא את זה איפשהוא?

#47 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 23/07/2009 - 16:37

נשלח אתמול פקס מסודר לאבהם שוורץ. הוא לא ראה שזה הגיע כי צריך לדבר עם המזכירה שלו.
שלב הבא: לוודא איתו האם יש חוסר במסמכים או שעכשיו הכדור אצלו.

#48 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 11/08/2009 - 11:28

עדכון שהגיע אתמול מבנצ':
שוחחתי עם אברהם שוורץ, הוא חזר היום מחופשה בת שבועיים.
הוא מקווה להתפנות ולתת עדיפות משום שהבקשה נמצאת אצלם הרבה זמן
וגם לאור האירועים האחרונים.

-שאל אם ה-46 מעסיק אותנו יותר מהאירועים בקהילה, אז עניתי לו שישנם פניות רבות למתן תרומות בעקבות האירועים...
הוא אמר שישתדל כמה שיותר מהר.

#49 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 27/10/2009 - 17:38

הבוקר בנצ' מעדכן:

"שוחחתי הבוקר עם אברהם שוורץ

הנ"ל אישר שקיבל את החומר אך לצערו (או לצערינו) הטיפול
עבר למפקח אחר (פעם שלישית שמחליפים מפקח)

ה מ פ ק ח ה ח ד ש: אילן דר." [פרטי קשר אצל בנצ']

#50 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 18/11/2009 - 10:39

אילן ביקש מבנצ' הבהרות לגבי שכר מתנדבים, בנצ' שלח לו בדואל.
טרם קיבלנו אישור שאילן קיבל את המסמך בדואל.

#51 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 17/12/2009 - 11:34

חדשות מצויינות!!!
---------- Forwarded message ----------
From: בן-ציון סליוז , גזבר העמותה
Date: 2009/12/17
Subject: סעיף 46
To: ברוך- יור העמותה, צחי - רוח מוהבן, מאיר מוהבן - רוח , ועד מנהל

בוקר טוב לכולם,

לעדכונכם,
שוחחתי עם אילן דאר, המפקח ממס הכנסה
התיק שלנו עולה לועדת הכספים שתתכנס בסוף החודש*

*סיכוי של 99%

נא להחזיק אצבעות
בברכה,

בן-ציון סליוז - חבר ועד מנהל, גזבר העמותה
ש י ש ה צ ב ע י ם (ע"ר 58-0483303)
ב ו נ י ם ק ה י ל ה ג א ה ב י ש ר א ל
האלון 35, ת.ד. 1584 גבעת-עדה 37808

#52 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 17/12/2009 - 11:35

חדשות מצויינות!
תודה רבה בנצ' על העבודה הקשה!!!

עכשיו חברי הועד נכנסים לפעולה!

עזרתכם נדרשת בתחום הצגת פעילות העמותה לחברי הכנסת, המשתתפים בוועדה. במידה ויש לכם קשר/היכרות עם אחד חברי הכנסת הרשומים כאן, או שיש לכם מכר/ה אשר עומד בקשר עימם - זה הזמן להוציא את הקשרים מהארון ולנגב את האבק.

אם באפשרותכם ליצור קשר עם חברי כנסת אחרים - אנא ציינו זאת בתשובתכם.

יושב ראש הוועדה: חבר הכנסת משה גפני

חברי הוועדה
יעקב אדרי אורי אורבך חיים אורון אורי יהודה אריאל דניאל בן-סימון
מגלי והבה יצחק וקנין אחמד טיבי שלי יחימוביץ אמנון כהן
חיים כץ אלכס מילר ציון פיניאן פאינה (פניה) קירשנבאום מירי רגב
רונית תירוש

ממלאי מקום
רוחמה אברהם בלילא זאב אלקין אלי אפללו דני דנון שי חרמש
שלמה (נגוסה) מולה כרמל שאמה

#53 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 26/01/2010 - 13:36

שלום לכולכם,

לעדכונכם, שוחחתי עם אילן דאר (המפקח מהנציבות) בעניין האישור שלנו לסעיף 46
והוא מסר לי כי "עברנו" את הועדה הפנימית שלהם.
כעת הבקשה שלנו ממתינה לחתימת מנהל רשות המיסים
ולאחר מכן תעבור הבקשה לאישור ועדת הכספים של הכנסת

נא להמשיך להחזיר אצבעות:-)
עברנו 2/3 מהדרך

--
בן-ציון סליוז - חבר ועד מנהל, גזבר העמותה

#54 נשלח על ידי slioz ביום ד', 27/01/2010 - 14:14

עברנו את וועדת הכספים
ועכשיו ממתינים לאישור בפועל ממוסדות ציבור
ביום ראשון צריך לדבר עם גליה :-)

#55 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 08/02/2010 - 12:11
מצב:פתוח» טופל

המכתב הגיע אתמול, ייה!!!
סוגר סוף כל סוף על טופל :-)

#56 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 08/02/2010 - 12:11
מצב:טופל» סגור

תגובות

אתמול לא מצאתי

אתמול לא מצאתי זמן לעשות זאת.
היום שישי יופ ראשון אני בלימודים. אם אספיק בע"ה אעשה זאת בשני

צבי מעודה......בן-אדם עסוק מאוד

דברתי עם צבי,
לטענתו הוא עסוק מאוד ובנתיים הוא מטפל בבקשות שהוגשו בחודשים מאי-יולי. יקח לו לפחות חודש להגיע לבקשות שהוגשו בדצמבר.
יש להמשיך לבדוק איתו ולברך אותו בבוקר טוב גם בשבוע הבא. ובתדירות גבוהה.
אולי זה יעזור....

... אי אפשר לדעת...

:-)

סעיף 46

מישו יכול להגיד לי מהם המסמכים הנדרשים לצורך סעיף 46

סעיף 46

בוודאי, זה כתוב בדף הזה... למעלה, בדיווח מספר 1. אם את לא יודעת למצוא - את יכולה בזריזות להקליק על הלינק הזה: http://www.6tzvaim.com/node/159#comment-550

ברוך אורן, יו"ר
שישה צבעים - בונים קהילה גאה בישראל

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט