רשימת קריאה לחבר ועד חדש בעמותה

מסמכים שכדאי לכל חבר ועד לקרא.

 1. משפטי:
  1. חובת הנאמנות של חבר ועד עמותה / רפאל האפט, רואה חשבון
  2. אחריות דירקטורים ונושאי משרה במלכ"רים/עו"ד איתן צחור
  3. האם חברי הועד ומנכ"ל בעמותה ובחל"צ זקוקים לביטוח דירקטורים וביטוח "נושאי משרה" / עו"ד איתן צחור
  4. האם ניתן לייחס חוב של העמותה לחבר בה? / עו"ד איתן צחור
  5. הקונפליקט הניהולי בעמותה והשלכותיו על חובות נושאי משרה / ד"ר הדרה בר-מור , עו"ד
  6. כתב הסכמה לחבר/ת הנהלה בעמותה
  7. ביטוח מתנדבים לפי חוק הביטוח הלאומי/עו"ד איתן צחור
  8. ועדת ביקורת - מהותן על פי חוק העמותות / עו"ד איתן צחור
  9. שכר לחברי ועד - למה כן, למה לא וכמה?
 2. מתנדבים:
  1. [ספר] עידוד מעורבות והתנדבות של אזרחים - מדריך לניהול מתנדבים בעמותות המגזר השלישי ובמסגרות התנדבות בישראל / ברנדה נידל-שמעוני, אוסף שאלות מנחות והנחיות לקריאת הספר, מאת ערן כהן
  2. חישוב שווי פעילותם של מתנדבים / עו"ד איתן צחור
 3. גיוס משאבים:
  1. גיוס משאבים הלכה למעשה - סיכום יום עיון. במציאות בה מתנהלות כיום העמותות ישנו צורך ההולך וגובר בגיוס משאבים אנושיים, פיסיים וכספיים לארגונים. בימים בהם חוזי ומענקי הממשלה לפעילות ארגוני המגזר השלישי מצטמצמים, והארגונים פועלים בסביבה שבה אי הוודאות הפיננסית הולכת וגוברת, יש חשיבות רבה למיומנותם של הארגונים בגיוס משאבים.
  2. טדי קולק: "חובתה של חברה לשאת בעלויות מוסדות הרווחה והתרבות שלה בעצמה"
  3. עשרת כללי הזהב לגיוס גייסי כספים / ניצן צוריאל
  4. האם מלכ"רים באמת מרוויחים ממעורבות עסקים? / גיל פרנק*
  5. כיצד לארגן ארוחת ערב לצרכי גיוס כספים / בני גור
 4. עוד נושאים:
  1. יחסי ועד מנהל מול מנכ"ל בעמותה / עו"ד איתן צחור
  2. לסוגיית השכר במלכ"רים / פרופ' בני גדרון
  3. מדינה ואזרחים בישראל: דפוסי אחריות משתנים לאור תהליכי הפרטה / מרתה רמון
  4. מהם הקווים המנחים לכתיבת "הודעה לעיתונות"? / חיים אלטמן

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט