חולצות

Project:פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...
רכיבפרסום
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

בטיפול עידן - יעדכן אחרי שיחליטו מה רוצים.
צריך לעבוד מול הגזברון
נא לאשר גרפיקה עם אישה וברוך לפני ביצוע

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ו', 18/06/2010 - 16:53

בוצע

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ו', 18/06/2010 - 16:54
מצב:פתוח» טופל
#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ו', 18/06/2010 - 16:54
מצב:טופל» סגור