סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותסמל מיוןנוצרתשובה אחרונה
2012-02-29 סיכום ישיבה כי ברוך במקרה נחת בחיפה111 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
11 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד112 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
12 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
סיכום הסמינר האסטרטגי113 שנים 9 שבועות ago
by slioz
13 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-02-23 ישיבת מה המצב113 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
סיכום ישיבה- אירוע הספורט הגאה - 02-12-2013210 שנים שבוע אחד ago
by חופית
10 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
2012-08-14 פגישה עם המחלקה לספורט, עיריית תל אביב-יפו211 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
11 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
2011-07-03 ישיבת קונספט תערוכה212 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
12 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
2012-08-16 פגישה בין ברוך ומייקי+ פגישת פעילים311 שנים 16 שבועות ago
by מייקי
11 שנים 15 שבועות ago
by יוני א
2010-03-20 מה המצב - פיצ'313 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 37 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
בריף- אירוע יום ספורט411 שנים 15 שבועות ago
by מייקי
11 שנים 15 שבועות ago
by מייקי
שלב תוכן