סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
2013-02-18 רשמים מישיבת קהילה בחיפה011 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-05-21 ישיבת יום ספורט011 שנים 8 שבועות ago
by יוני א
n/a
2013-05-23 פגישת מנכ"ל העמותה עם יואב, המלווה המקצועי של מועדון הנוער הגאה בפ"ת (בהקמה)011 שנים 7 שבועות ago
by אנונימי
n/a
2013-08-16 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2012010 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-09-24 סיכום פגישה של מנכ"ל העמותה עם פעילים מרכזיים בנושא יוזמות חדשות010 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-09-29 סיכום שיחה לגבי שת"פ פעולה קרקסית110 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 41 שבועות ago
by אנונימי (לא נבדק)
2013-11-08 ישיבת ועד מנהל באשדוד - טיוטא010 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-08 סיכום שיחה בנושא כנס בניית קהילה, יו"ר העמותה ברוך אורן עם ברי דיודסון, חבר ועד (טיוטא)010 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-20 בריף יום ספורט 2013010 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-20 פגישה של ברוך וחופית - מנכל ומפיקת יום ספורט010 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-11-21 סיכום ישיבת ועד010 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 010 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)010 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ010 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים010 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי010 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד010 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון010 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 010 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה08 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201408 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)08 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל08 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201408 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת08 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן