סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה רביעית (חדרה)010 שנים שבוע אחד ago
by אסף שטילמן
n/a
06-08-12 בעלי תפקידים לאירוע יום הספורט010 שנים 25 שבועות ago
by מייקי
n/a
08-08-12 פגישה מייקי ומיכל 010 שנים 24 שבועות ago
by מייקי
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'012 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-01 ישיבה פיצ'012 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'012 שנים 51 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב112 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
12 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'312 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
12 שנים 45 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב012 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב012 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה012 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-2010012 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'012 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'012 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה012 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010012 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת012 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'012 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה012 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ012 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל012 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה012 שנים 17 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 2010012 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה012 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"012 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן