סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201408 שנים 4 שעות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)08 שנים 4 שעות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל07 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201407 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת07 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר07 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201507 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201507 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש07 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל07 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן