סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
2010-02-01 ישיבה פיצ'012 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'012 שנים 44 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'012 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב112 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
12 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'312 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
12 שנים 37 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב012 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב012 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה012 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-2010012 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'012 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'012 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת012 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה012 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010012 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'012 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה012 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ012 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה012 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה012 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל012 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי112 שנים 9 שבועות ago
by slioz
12 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 2010012 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה012 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"012 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה012 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן