סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
2010-02-01 ישיבה פיצ'012 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'012 שנים 26 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'012 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב112 שנים 24 שבועות ago
by ברוך אורן
12 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'312 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
12 שנים 20 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב012 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב012 שנים 17 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה012 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-2010012 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'012 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'012 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת012 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה012 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010012 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'012 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה012 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ011 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה011 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה011 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל011 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי111 שנים 44 שבועות ago
by slioz
11 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 2010011 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה011 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"011 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה011 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן