סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
2010-02-01 ישיבה פיצ'013 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'013 שנים 44 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'013 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב113 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'313 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 38 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב013 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב013 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה013 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-2010013 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'013 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'013 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת013 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה013 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010013 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'013 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה013 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ013 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה013 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה013 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל013 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי113 שנים 9 שבועות ago
by slioz
13 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 2010013 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה013 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"013 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה013 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן