סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201406 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)06 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל06 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201406 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת06 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר06 שנים 48 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201506 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201506 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש06 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל06 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן